Direct naar de content

Onze kwekerijstandaarden

Onze ASC-kwekerijstandaarden zijn door meer dan tweeduizend stakeholders wereldwijd ontwikkeld.

De standaarden zijn ontwikkeld volgens de richtlijnen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Het is het enige certificerings- en labelingsprogramma voor gekweekte vis dat in overeenstemming is met de ‘Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards’ van het ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and Labelling).

Er zijn momenteel elf ASC-standaarden: voor abalone (zeeoren), tweekleppigen (zoals mosselen, oesters en sint-jakobsschelpen), platvissen (bot, tarbot en heilbot), forel, pangasius, zeebaars, zeebrasem en ombervis, zalm, garnalen, tilapia, seriola en cobia, en tropische zeevissen (tandbaars, snapper, pompano en barramundi). Sinds november 2017 is er ook een gezamenlijke zeewierstandaard van ASC en de Marine Stewardship Council (MSC).

De ASC-standaarden zijn zowel op het milieu als op de maatschappelijke gevolgen van kwekerijen gericht. Hierbij wordt naar de volgende aspecten van viskweek gekeken:

  • Compliance (naleving van de wet)
  • Bescherming van natuurlijke omgeving en biodiversiteit
  • Bescherming van watervoorraden en waterkwaliteit
  • Bescherming van soortendiversiteit en wilde populaties (bijvoorbeeld het voorkomen van ontsnappingen die een bedreiging voor wilde vissen kunnen vormen)
  • Verantwoord gebruik van op verantwoorde wijze verkregen voer en andere middelen
  • Goede gezondheid en goede verzorging van de dieren (geen onnodig gebruik van antibiotica en chemicaliën)
  • Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering (geen kinderarbeid, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, vrijheid van vereniging)
  • Goede relaties met lokale gemeenschap

Alle ASC-standaarden vormen samen een unieke set met de volgende kenmerken:

  • Robuuste criteria op basis van wetenschappelijke gegevens en best practices, waaronder het bijhouden van gegevens, monitoring en duidelijke parameters voor prestatie-indicatoren op het gebied van milieu en maatschappij.
  • Continue verbetering. ASC herziet alle standaarden regelmatig om ervoor te zorgen dat ze robuust blijven en altijd in overeenstemming zijn met best practices in de sector, of deze overtreffen.

Heb je vragen of opmerkingen over een van de ASC-standaarden? Vul het formulier in en stuur het naar het Standards and Science Team op standards@asc-aqua.org.

Confidental Infomation