Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden !

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Vervoeg je bij het meest erkende certificeringsprogramma & haal je voordeel uit handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten, terwijl ASC-partners de marketingmogelijkheden die gepaard gaan met het ASC-keurmerk ten volste kunnen benutten.

Raak gecertificeerd: Voerproducent

Onze Feed Standard beschrijft nauwkeurig hoe jij als voerproducent ervoor kan zorgen dat je visvoer met zorg produceert. Hieronder ontdek je het proces om gecertificeerd te raken.

De ASC Feed Standard is ingegaan in januari 2023. ASC-gecertificeerde kwekerijen hebben tot oktober 2025 de tijd om over te schakelen naar ASC-conform voer dat wordt geproduceerd volgens de ASC Feed Standard om te blijven voldoen aan de ASC Farm Standard (die van kracht wordt in de herfst van 2025).

Voerproducenten: Hoe de ASC-certificering te behalen

DOWNLOAD DE “QUICK START” GIDS (ENGELSTALIG)

Voordelen van ASC-certificering voor voerproducenten:

Ontdek hoe je het innovatieve ASC Feed Standard certificaat voor duurzame voerproductie verkrijgt

De ASC Feed Standard is baanbrekend in de aquacultuursector omdat het de eerste is die alle visvoeringrediënten beoordeelt en hun impact tijdens het productieproces aanpakt. Deze standaard is ook de eerste die rekening houdt met de effecten die worden veroorzaakt in alle belangrijke groepen van ingrediënten en gedurende de hele toeleveringsketen van ingrediënten, waardoor het in lijn is met de toekomstige regelgeving van de Europese Unie. Dit omvat alle belangrijke landbouwgewassen zoals tarwe, maïs en koolzaad, naast soja en palmolie, evenals mariene ingrediënten.

Het proces van certificeren wordt uitgevoerd door onafhankelijke instanties, wat betekent dat je als voerproducent wordt beoordeeld door een externe Conformity Assessment Body (afgekort CAB, een onafhankelijke certificerende beoordelingsinstantie) Auditors komen langs bij de voerproducent om te controleren of deze voldoet aan de vereisten van de ASC Feed Standard en in aanmerking komt voor certificering.

 

 

Stap 1: Kennismaking en aanpassing

Maak kennis met de ASC Feed Standard, de Requirements for Unit of Certification (afgekort RUoC, de certificeringsvereisten die zorgen voor uniformiteit en consistentie van certificering) voor ASC-gecertificeerd voer, en de ASC Feed Interpretation Manual (en handleiding die uitleg, achtergrondinformatie en interpretaties van de Feed Standard biedt). Pas je productieprocessen en aankoopkeuzes aan om ervoor te zorgen dat ook jij ASC-gecertificeerd raakt!

Stap 2: Selectie van CAB en aankondiging van de audit

Neem contact op met ASC-geaccrediteerde CABs (Conformity Assessment Body, de onafhankelijke certificerende beoordelingsinstantie) voor offertes en om te begrijpen hoe ze met je zullen samenwerken. We raden je aan om contact op te nemen met meer dan één CAB voordat je beslist met wie je wilt samenwerken. Zodra je hebt gekozen, zullen zij ASC informeren over de geplande audit, waarna wij dit aankondigen op onze website.

Stap 3: Voorbereiding op de audit

De CAB (certificerende beoordelingsinstantie) helpt je bij de voorbereiding op de audit. Ze zullen een selectie van documenten opvragen om een remote desk review (een beoordeling van op afstand) uit te voeren. Deze voorbereiding zorgt voor een meer efficiënte audit ter plaatse. Voorafgaand aan de audit ter plaatse moet je ervoor zorgen dat je voldoet aan alle relevante ASC-vereisten zoals voorgeschreven door de ASC Feed Standard.

Stap 4: On-site audit

De CAB (certificerende beoordelingsinstantie) voert de audit uit op de locatie(s), verwerkt de bevindingen en stuurt een conceptauditrapport naar ASC. Als er non-conformiteiten worden gevonden, moeten er corrigerende maatregelen worden genomen binnen een specifieke periode om de certificering voort te zetten.

Stap 5: Feedback van belanghebbenden

Binnen 42 dagen na de audit (of het corrigeren van eventuele non-conformiteiten) verwerkt de CAB (certificerende beoordelingsinstantie) hun bevindingen en stuurt een conceptrapport naar ASC. Het conceptrapport wordt gepubliceerd op de ASC ‘Vind een Voerproducent’ webpagina om belanghebbenden de gelegenheid te geven om hun stem te laten horen bij bezorgdheden.

Stap 6: Besluitvorming over certificering

Nadat alle opmerkingen zijn geanalyseerd, beslist de CAB (certificerende beoordelingsinstantie) of de voerproducent voldoet aan de vereisten en wordt het uiteindelijke auditrapport geüpload naar de ASC-pagina ‘Vind een Voerproducent’. Als je locatie(s) voldoet(n) aan de ASC-vereisten, verkrijg je het ASC-certificaat. Potentiële commerciële partners kunnen deze informatie terugvinden op de ASC-website.

Stap 7: Onderteken een licentieovereenkomst

Zodra je bedrijf gecertificeerd is, onderteken je een licentieovereenkomst met ASC. Deze overeenkomst is gebaseerd op de hoeveelheden ASC-conform voer je verkoopt. Wanneer de licentieovereenkomst is ondertekend, kun je beginnen met het vermarkten en verkopen van visvoer als ASC-conform.

Meer informatie over CABs (beoordelingsinstanties)

Certificeringsbedrijven, ook wel aangeduid als Conformity Assessment Bodies (CABs) zijn onafhankelijke beoordelingsinstanties.

Ze moeten aan een andere onafhankelijke organisatie, Assurance Services International (ASI), aantonen dat ze de vaardigheden hebben om beoordelingen uit te voeren volgens onze standaarden . Auditors zijn ook verplicht deel te nemen aan trainingen die specifiek gericht zijn op de standaard, inclusief een verplicht examen dat ze moeten behalen .

Na accreditatie wordt de CAB gemonitord door ASI om ervoor te zorgen dat ze blijven opereren in overeenstemming met onze Certificerings- en Accreditatie-eisen (CAR, afkorting voor Certification and Accreditation Requirements).

We raden aan om verscheidene onafhankelijke beoordelingsinstanties (CABs) op de ASI-website te contacteren en te vergelijken bij de start van een ASC-certificeringstraject.

VERGELIJK CABS

Hoe zoek je naar geaccrediteerde CABs op de website van ASI?

Ga naar de website van ASI. Selecteer bij de filter Program “ASC” en bij de filter Technical Scope “ASC Feed” om geaccrediteerde CABs te vinden.

Bevat je bedrijf een locatie (single-site) of meerdere (multi-site)?

Er zijn twee soorten ASC-certificeringen, afhankelijk van het soort voerproducent dat wordt geëxploiteerd.

Je bent een single-site voerproducent als…
 • Je bedrijf bestaat uit één productielocatie.  
 • De voerproducent eigenaar is van het ASC-conforme voeder dat op de locatie geproduceerd wordt.  
 • De voerproducent de enige entiteit is die gemachtigd is om ASC-conforme producten te verkopen.
Je bent een multi-site voerproducent als…
 • Je bedrijf meer dan één productielocatie heeft die binnen de auditomvang valt.  
 • Er een aangewezen centrale functie is die ervoor zorgt dat aan de ASC-vereisten wordt voldaan op alle opgenomen locaties.  
 • De klant die ASC-certificering aanvraagt alle locaties bezit of uitbesteedt. 
 • Alle locaties zich in hetzelfde land bevinden.  

De voordelen die je geniet dankzij multi-site certificering:

 • Een gecoördineerde aanpak voor het plannen & evalueren van meerdere locaties tijdens het auditproces
Een voerproducent komt niet in aanmerking voor ASC-certificering als…
 • De producent een ASC-certificeringsaudit niet heeft doorstaan in de afgelopen 12 maanden  
 • Er in de afgelopen 12 maanden een ASC-certificaat is ingetrokken  
 • De producent in de afgelopen 24 maanden succesvol vervolgd is voor 1) Het uitvoeren van frauduleuze activiteiten bevestigd door de wettelijke autoriteit, of 2) Gebruik of betrokkenheid bij kinderarbeid, slavernij, mensenhandel of dwangarbeid. 

Is het productiemodel Segregation of Mass Balance?

De Feed Standard van ASC onderschrijft het Segregation Model en Mass Balance Model. Je kunt ervoor kiezen om een of beide productiemodellen te gebruiken.

Mass Balance productiemodel

Vereisten:

 • Beschikken over een goedkeuringsproces voor ingrediënten 
 • Beschikken over een IAS, ofwel een ingredient accounting system. Dit systeem zorgt ervoor dat de hoeveelheden ingrediënten overeenkomen met de hoeveelheden voer die volgens het massabalansmodel worden geproduceerd. 
 • Jaarlijks een massabalansberekening uitvoeren. 
 • Geen minimumpercentage van goedgekeurde ingrediënten vereist. 

Een producent kan claimen ASC-conform te zijn onder een licentieovereenkomst, maar kan het ASC-certificaat niet op verpakkingen/documentatie gebruiken. 

Segregation productiemodel

Vereisten:

 • Beschikken over een goedkeuringsproces voor ingrediënten. 
 • Fysieke identificatie en scheiding van goedgekeurde ingrediënten van niet-goedgekeurde ingrediënten gedurende alle productiestadia. 
 • Beschikken over gedocumenteerd traceerbaarheidssysteem. 

Een producent kan het ASC-certificaat gebruiken op verpakkingen/documentatie. 

Aanvraagproces voor een voerlicentie

Diervoerproducenten die een ASC-voercertificaat hebben, zullen een voerlicentieovereenkomst moeten ondertekenen. Dit kan op elk moment tijdens het ASC-certificeringsproces worden voltooid of onmiddellijk na het behalen van de certificering.

VRAAG EEN VOERLICENTIE AAN

Aan de voerlicentieovereenkomst zitten jaarlijkse kosten (januari-december), deze verplichte kosten gaan in vanaf het moment van het ondertekenen van de voerlicentieovereenkomst.

De ASC Logo/Claim User Guide voor ASC-gecertificeerde voerproducenten (beschikbaar in het Engels) is een handleiding met uitleg over de licentiekosten. De gids geeft daarnaast richtlijnen voor het gebruik van het ASC-label en/of ASC-claims voor voerproducten en promotiemateriaal of andere materialen.

Het rapporteren van gegevens

ASC maakt gebruik van een digitaal platform genaamd MyASC. Alle gecertificeerde entiteiten dienen hier de gevraagde certificeringsgegevens te rapporteren, producten te registreren en productlabels goedgekeurd te krijgen. Zodra een voerproducent een contract heeft getekend met een onafhankelijke, ASC-geaccrediteerde certificerende beoordelingsinstantie (CAB, Conformity Assessment Body), kunnen voerproducenten een nieuwe gebruikerslogin aanvragen door een e-mail te sturen naar myasc@asc-aqua.org

Meer informatie over het gebruik van MyASC is te vinden in de MyASC-gebruikershandleiding voor voederfabrieken (beschikbaar in het Engels). Alle rapportage templates zijn hieronder op de pagina te vinden.

Tijdens het ASC-certificeringsproces dienen potentiële en huidige certificaathouders gegevens in als bewijs van conformiteit aan de ASC-vereisten en met het oog op transparantie onder het ASC-certificeringsprogramma. ASC beheert en gebruikt deze niet-persoonlijke gegevens over sociale- en milieuprestaties voor monitoring en evaluatie en herziening en aanpassing van onze certificerings- en garantieprogramma’s.

ASC houdt zich aan strikte processen met betrekking tot de privacy (ASC Privacybeleid in Engels) en bescherming (ASC GDPR-gegevensbeschermingsbeleid in Engels) van persoonsgegevens. ASC kan niet-persoonlijke gegevens in geaggregeerde vorm delen voor onderzoeksdoeleinden; persoonsgegevens van welke aard dan ook worden nooit gedeeld.

Training

Formele trainingsmodules zijn in ontwikkeling. Sommige van deze modules zullen verplicht zijn voor het personeel van ASC-gecertificeerde diervoederfabrieken of andere personen die due diligence en interne audits uitvoeren, zoals beschreven in Annex C van de Requirements for Unit of Certification (afgekort RUoC, de certificeringsvereisten die zorgen voor uniformiteit en consistentie van certificering). 

Er zijn veel details om te overwegen bij het begin van je reis naar ASC-certificering. ASC biedt hieromtrent ondersteuning. Neem gerust contact op met standards@asc-aqua.org voor technische vragen of vertaalverzoeken. De beste tijd om contact met ons op te nemen is voordat je een Certificerende Instantie (CAB) inhuurt. Voor eventuele trainingsvragen kun je contact opnemen met training@asc-aqua.org

Hulpmiddelen

Documenten

Document niet gevonden? Raadpleeg dan ASC’s Controlled Document Master List (ENG).

Confidental Infomation