Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden !

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Vervoeg je bij het meest erkende certificeringsprogramma & haal je voordeel uit handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten, terwijl ASC-partners de marketingmogelijkheden die gepaard gaan met het ASC-keurmerk ten volste kunnen benutten.

Verkrijg je certificaat als producent

Wil je laten zien dat je je vis, schaal- en schelpdieren of voer met zorg produceert? Hieronder lees je hoe je je kan aanmelden voor het ASC-certificaat.

Laat je certificeren!

Wij passen een systeem toe van certificering door derden, wat betekent dat de certificering van diervoederfabrieken en kwekerijen wordt uitgevoerd door CAB’s (Conformity Assessment Bodies). Auditeurs bezoeken kwekerijen en voederfabrieken ter plaatse om na te gaan of zij voldoen aan de voorschriften van de relevante Aquaculture Stewardship Council Standard en dus in aanmerking komen voor certificering. Bekijk de stappen op weg naar certificering:

Lees de documenten van de ASC

Raak vertrouwd met de relevante Kan en de Requirements for Unit of Certification (RUoC), een stapsgewijze gids van de procesvereisten voor het behalen van de certificering.

Vergelijk de CAB’s

Neem contact op met ASC-erkende CAB’s voor meer informatie en offertes. We raden je sterk aan om aan meer dan één keuringsinstantie een offerte te vragen.

Kies een CAB

Eenmaal je een CAB hebt gekozen, zal deze de ASC en de ASI informeren over de geplande audit. Dit moet minstens 42 kalenderdagen voor de audit plaats vinden.

Audit datum gepubliceerd

ASC publiceert de auditdatum van je bedrijf op de pagina Find a Farm.

De CAB bereidt de audit voor en voert deze ook uit

De CAB bezorgt je alle auditinformatie, verzamelt en inventariseert relevante partijen en voert de auditvoorbereiding en -planning uit. De CAB voert vervolgens de audit op uw locatie(s) uit, verwerkt de resultaten en stuurt een conceptrapport naar de ASC.

Input van de belanghebbenden

Wij publiceren het conceptrapport online om belanghebbenden de gelegenheid te geven hun opmerkingen rechtstreeks bij de CAB kenbaar te maken.

Beslissing tot certificering

De CAB neemt de certificeringsbeslissing, uploadt het definitieve auditrapport en – indien het besluit positief is – het certificaat naar de ASC database. Wij publiceren alle documenten online. 

Gefeliciteerd!

Zodra het certificaat online staat, kan je je vis, schaal- en schelpdieren op de markt brengen als ASC-gecertificeerd en je voer als ASC-conform!  Je bedrijf zal ook toegevoegd worden aan het Find a Supplier segment van onze website.

Voor een volledige lijst van stappen en vereisten moet je onze startgids downloaden:

 

DE STARTGIDS DOWNLOADEN (Engels)

Wat zijn CAB’s?

Keuringsinstanties, ook wel Conformity Assessment Bodies (CAB’s) genoemd, zijn onafhankelijk van de ASC.

Zij moeten aan een andere onafhankelijke organisatie, namelijk Assurance Services International (ASI), aantonen dat zij over de nodige vaardigheden beschikken om audits volgens onze standaarden uit te voeren. Auditeurs zijn ook verplicht deel te nemen aan een standaard-specifieke opleiding, inclusief een vereist examen waarvoor ze moeten slagen. 

De CAB’s worden nauwgezet gecontroleerd door ASI gecontroleerd om te garanderen dat ze conform onze certificerings- en accreditatie-eisen (CAR) handelen.

Gelieve de onafhankelijke certificeerders (CAB’s) op de ASI-website te vergelijken alvorens je certificering aan te vangen:

 

Vergelijk CAB’s

De 4 soorten certificering

Certificering op één locatie

Elke producent van vis, schaal- en schelpdieren die een van de vele door ASC certificeerbare soorten kweekt, kan ASC-certificering voor één locatie aanvragen. Wil je weten of ASC een standaard ter beschikking heeft voor de soort die jij produceert? Neem dan een kijkje naar onze standaarden. Onze standaarden kunnen worden toegepast op alle locaties en schalen van aquacultuurproductiesystemen over de hele wereld.

Certificering op één locatie:

 • De locatie produceert een soort waarvoor een ASC-standaarden beschikbaar zijn.
 • De locatie is ten minste 18 maanden of één oogstcyclus actief, welk van de twee dan ook het kortst is
 • Er zijn prestatiegegevens beschikbaar over de periode die is aangegeven in de ASC-standaarden waaraan de audit getoetst wordt

Komt niet in aanmerking:

 • Een locatie met een ingetrokken ASC-certificaat of een mislukte certificeringscontrole van de ASC in de afgelopen 12 maanden
Certificering voor meerdere locaties met een intern beheersysteem

Dit type certificering voor meerdere locaties is bedoeld voor producenten die een ASC certificaat willen bemachtigen voor meerdere locaties. Uw organisatie dient te beschikken over een volledig functionerend intern beheersysteem, dat verantwoordelijk is voor interne audits aan de hand van alle relevante vereisten van de ASC. De voordelen van dit type certificering:

 • Je kan meer dan één locatie in één keer laten certificeren
 • De audittijd is korter in vergelijking met certificering op één locatie voor alle locaties
 • Zodra de locaties ASC-gecertificeerd zijn, zal het auditteam slechts een steekproef uitvoeren op een aantal locaties gedurende de rest van de gecertificeerde status

In aanmerking komen voor certificering van meerdere locaties:

 • Je organisatie is één wettelijke entiteit met een aangewezen centraal kantoor
 • Alle locaties zijn eigendom van of uitbesteed aan de opdrachtgever die de aanvraag indient
 • Alle locaties zijn certificeerbaar volgens dezelfde ASC-standaarden
 • Alle locaties zijn minder dan 18 maanden of 1 oogstcyclus in bedrijf, welk van de twee dan ook het kortst is
 • Alle locaties zijn in gebruik (althans voor de eerste audit)
 • Alle locaties bevinden zich in hetzelfde rechtsgebied of een aangrenzend rechtsgebied met dezelfde van toepassing zijnde regelgeving
 • Er zijn prestatiegegevens beschikbaar over de periode die is aangegeven in de ASC-standaarden waaraan de audit wordt getoetst

Komt niet in aanmerking:

 • Locaties waar in de afgelopen 12 maanden een eerder ASC-certificaat is ingetrokken
 • Locaties die gedeeltelijke certificering wensen
Certificering voor meerdere locaties zonder een intern beheersysteem

Dit type certificering voor meerdere locaties dient niet te worden beoordeeld op een volledig functionerend intern beheersysteem of interne audits. De voordelen van dit type certificering:

 • Je kan meer dan één locatie in één keer laten certificeren
 • De audittijd zal korter zijn in vergelijking met certificering op één locatie voor alle locaties

In aanmerking komen voor certificering van meerdere locaties:

 • Je organisatie is één wettelijke entiteit met een aangewezen centraal kantoor
 • Alle locaties zijn eigendom van of uitbesteed aan de opdrachtgever die de aanvraag indient
 • Alle locaties zijn certificeerbaar volgens dezelfde ASC-standaarden
 • Alle locaties zijn minder dan 18 maanden of 1 oogstcyclus in bedrijf, welk van de twee dan ook het kortst is
 • Alle locaties zijn in gebruik (althans voor de eerste audit)
 • Alle locaties bevinden zich in hetzelfde rechtsgebied of een aangrenzend rechtsgebied met dezelfde van toepassing zijnde regelgeving
 • Er zijn prestatiegegevens beschikbaar over de periode die is aangegeven in de ASC-standaarden waaraan de audit wordt getoetst

Komt niet in aanmerking:

 • Locaties waar in de afgelopen 12 maanden een eerder ASC-certificaat is ingetrokken
 • Locaties die gedeeltelijke certificering wensen
Groepscertificering 

Het merendeel van de viskweek in de wereld is in handen van kleine tot middelgrote bedrijven. Daarom is het van essentieel belang deze bedrijven mogelijkheden te bieden om de ASC Standaarden over te nemen.

Groepscertificering stelt kleinere producenten in staat zich als groep te verenigen om collectief de ASC Standaarden eisen toe te passen. Zo kunnen zij de kosten en middelen delen die nodig zijn om aan deze eisen te voldoen en zich te laten beoordelen. Hoewel de werkwijze kleinere producenten in staat stelt collectief certificering aan te vragen, blijven de toepasselijke normeisen dezelfde, en dient elk onderdeel van de groep aan deze eisen te voldoen om certificering te verkrijgen. 

Meer informatie over groepscertificering vind je in deze documenten:

ASC CERTIFICATIE- EN ACCREDITATIE-EISEN (CAR)

ASC GROEP CERTIFICERINGS-EISEN

ASC GROEP CERTIFICERINGSEISEN (INDONESISCH)

ASC GROEP CERTIFICERINGSEISEN (VIETNAMEES)

Hulp nodig?

NEEM CONTACT OP

Lees meer over onze ASC-standaarden

Onze normen voor kwekerijen en voer stellen strenge eisen aan verantwoorde watercultuur die visproducenten aanmoedigen om de belangrijkste milieu- en sociale gevolgen van watercultuur tot een minimum te beperken.

MEER WETEN

Uw gegevens

Bedrijven en voederfabrieken die gegevens moeten indienen bij de ASC kunnen een e-mail sturen naar data@asc-aqua.org (meer informatie hieromtrent vind je in onze Standaarden). Gelieve de instructies voor producenten die gegevens bij ASC indienen die in de Checklist staan te volgen.

Via het certificeringsproces van de ASC dienen potentiële en huidige certificaathouders gegevens in als bewijs van conformiteit met de vereisten van de ASC en met het oog op transparantie in het kader van het certificeringsprogramma van de ASC. ASC beheert en gebruikt deze niet-persoonlijke gegevens over sociale en milieuprestaties voor toezicht en evaluatie en herziening van onze certificerings- en garantieprogramma’s.

ASC houdt zich aan strikte processen in de privacy (ASC Privacy Policy) en bescherming (ASC GDPR Data Protection Policy) van persoonsgegevens. ASC kan niet-persoonlijke gegevens in hun geheel delen voor onderzoeksdoeleinden; persoonsgegevens worden nooit gedeeld.

Confidental Infomation