Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden !

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Vervoeg je bij het meest erkende certificeringsprogramma & haal je voordeel uit handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten, terwijl ASC-partners de marketingmogelijkheden die gepaard gaan met het ASC-keurmerk ten volste kunnen benutten.

De Pangasiusstandaard

Pangasiuskwekers gaan heel wat uitdagingen aan wanneer zij hun product op de markt willen brengen. Met ASC-certificering tonen pangasiuskwekers aan dat zij bijdragen aan verantwoorde arbeidspraktijken, ziektebeheersing en ecosysteembehoud.

De ASC-Pangasiusstandaard stelt milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde kweek voorop.

Gecertificeerde kwekerijen minimaliseren actief hun impact op de omliggende natuurlijke omgeving. 

Gecertificeerde kwekerijen gaan op een maatschappelijk verantwoorde manier aan de slag, zorgen voor hun werknemers en werken samen met de lokale gemeenschap. 

ASC-certificering biedt kwekers een kader binnen dewelke zij op een verantwoorde manier voor milieu en mens pangasius kunnen kweken. De Pangasiusstandaard ondersteunt verantwoorde kweek op de volgende manieren:

Biodiversiteit

Gecertificeerde pangasiuskwekerijen minimaliseren de impact op het lokale ecosysteem op verschillende manieren. Ze mogen alleen gevestigd zijn in goedgekeurde gebieden voor aquacultuur en ze moeten aantonen dat ze geen invloed hebben op bedreigde diersoorten. Vismigraties moeten worden geminimaliseerd en vanginrichtingen worden geïnstalleerd om eventuele ontsnapte vissen weer op te vangen. Omdat pangasiuskwekerijen vaak water uit de omgeving gebruiken, worden limieten gesteld aan hoe veel van dit water aan de kwekerij kan worden toegewezen.

Voeding

ASC-certificering vereist dat pangasiuskwekerijen voldoen aan strikte criteria voor het gebruik van mariene ingrediënten in voer. Vismeel en visolieproducten die voor voer worden gebruikt, moeten ISEAL-gecertificeerd zijn. Bovendien vereist de standaard dat kwekerijen volledige traceerbaarheid garanderen tot een gecertificeerde bron voor ingrediënten afkomstig van mariene ingrediënten.

Vervuiling

Gecertificeerde pangasiuskwekerijen moeten regelmatig verschillende waterparameters meten (stikstof, fosfor, zuurstofniveaus, etc.) en binnen vastgestelde limieten blijven. Behandelingssystemen voor afval en slib moeten voldoen aan strenge eisen voordat lozing kan plaatsvinden.

Ziektes

Gecertificeerde pangasiuskwekerijen moeten voldoen aan strenge eisen om uitbraken van ziektes te minimaliseren. Er moet een gezondheidsplan worden ontwikkeld onder supervisie van een specialist in de gezondheid van aquatische dieren en geïmplementeerd. Dit plan bevat bioveiligheidsmanagement. Bovendien is het gebruik van medicijnen voordat een ziekte wordt vastgesteld (profylactisch gebruik) en het gebruik van medicijnen als groeibevorderaar verboden. Een producent mag alleen goedgekeurde medicijnen gebruiken, antibiotica die cruciaal zijn voor de menselijke gezondheid zijn niet toegestaan, en alle behandelingen (ook in de kwekerij) moeten worden bekendgemaakt. Sterftecijfers moeten zorgvuldig worden gemonitord.

Sociaal

ASC-certificering legt strikte eisen op, gebaseerd op de kernprincipes van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), waaronder het verbod op kinderarbeid of enige vorm van gedwongen arbeid. Alle ASC-gecertificeerde kwekerijen bieden veilige en rechtvaardige werkomgevingen waar werknemers een fatsoenlijk loon verdienen en reguliere werkuren hebben. Bovendien werken gecertificeerde producenten rechtstreeks samen met gemeenschappen om conflicten en klachten op te lossen en personeel aan te werven uit de lokale gemeenschap eerder dan migrerende arbeiders.

Standaard documenten

Pangasius – Standaard documenten

ASC Pangasius Standard_v1.2 – English

ASC Pangasius Standard v1.2 – Tiếng Việt

Confidental Infomation