Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden !

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Vervoeg je bij het meest erkende certificeringsprogramma & haal je voordeel uit handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten, terwijl ASC-partners de marketingmogelijkheden die gepaard gaan met het ASC-keurmerk ten volste kunnen benutten.

De Garnaalstandaard

Garnalenkwekers gaan heel wat uitdagingen aan wanneer zij hun product op de markt brengen. Met ASC-certificering tonen garnalenkwekers aan dat zij bijdragen aan verantwoorde arbeidspraktijken, ziektebeheersing en ecosysteembehoud.

De Garnaalstandaard stelt milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde kweek voorop.

Gecertificeerde kwekerijen minimaliseren actief hun impact op de omliggende natuurlijke omgeving. 

Gecertificeerde kwekerijen gaan op een maatschappelijk verantwoorde manier aan de slag, zorgen voor hun werknemers en werken samen met de lokale gemeenschap. 

ASC-certificering biedt kwekers een kader binnen dewelke zij op een verantwoorde manier voor milieu en mens aan garnalenkweek kunnen doen. De Garnaalstandaard ondersteunt verantwoorde kweek op de volgende manieren:

Biodiversiteit

Gecertificeerde garnalenkwekerijen minimaliseren de impact op het naburige ecosysteem op verschillende manieren. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het gedeeltelijke herstel van verloren mangrovebos, de ontwikkeling en uitvoering van een op biodiversiteit gerichte milieu-impactbeoordeling (B-EIA) en ervoor zorgen dat kwekerijen niet gelegen zijn in kritieke habitatten. Aangezien garnalenkwekerijen vaak gevestigd worden in kustgebieden moet er een permanente kustbarrière zijn tussen de kwekerij en de kustlijn.

Voer

ASC-certificering vereist dat garnalenkwekers zich houden aan strikte limieten om het gebruik van wilde vis als ingrediënt voor voer te minimaliseren. Bovendien vereist de Garnaalstandaard dat kwekerijen volledige traceerbaarheid garanderen tot een verantwoord beheerde bron, bij voorkeur gecertificeerd, zowel voor mariene ingrediënten, als voor palmolie en soja.

Vervuiling

Gecertificeerde garnalenkwekerijen moeten regelmatig waterkwaliteitsparameters (stikstof, fosfor, zuurstofniveaus, etc.) meten en binnen vastgestelde limieten blijven. Behandelingssystemen voor afvalwater moeten voldoen aan strenge eisen. Het lozen van slib is verboden.

Ziektes

Gecertificeerde garnalenkwekerijen moeten voldoen aan strenge eisen om uitbraken van ziektes te minimaliseren. Er moet een gezondheidsplan voor de garnalen worden opgesteld en geïmplementeerd op de kwekerij. Dit plan geeft stappen voor bioveiligheidsmanagement weer, inclusief het gebruik van pathogeenvrije garnalenlarven. Bovendien is het gebruik van medicijnen voordat een ziekte wordt vastgesteld (profylactisch gebruik) verboden. Medicijnen mogen worden gebruikt om redenen van dierenwelzijn en alleen onder strenge voorwaarden. Producenten moeten kwekerijen beheren op zo’n manier dat de overlevingskansen van garnalen hoog zijn.

Antibiotica

Het gebruik van medicijnen, inclusief antibiotica, is beperkt onder alle ASC-standaarden. Het gebruik van antibiotica die op de lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van zeer belangrijke antimicrobiële stoffen voor de menselijke geneeskunde zijn strikt verboden op elke ASC-gecertificeerde kwekerij.

Als de kweker antibiotica of medicinaal voer gebruikt voor de gezondheid en het welzijn van de garnalen, staat de ASC Garnalenstandaard toe dat een bepaald niveau van antibiotica wordt gebruikt, maar de behandelde garnalen mogen niet als ASC-gecertificeerd worden verkocht (deze garnalenproducten mogen dus niet het ASC-keurmerk dragen). Als ASC op de hoogte wordt gesteld dat een keurmerk dragend product positief test op antibiotica, wordt een grondig onderzoek uitgevoerd om te bepalen waar en hoe het product in aanraking is gekomen met antibiotica. Als wordt vastgesteld dat antibiotica zijn gebruikt in strijd met de Garnalenstandaard voor de kwekerij of de Chain of Custody Standard, kan de kwekerij of verwerker worden geschorst van het programma of kan de logo-licentieovereenkomst worden ingetrokken (zie ook: Programmawaarborging).

Antibiotica kunnen ook als residu worden aangetroffen in watersystemen waar medicijnen zijn gebruikt, en kunnen van nature op zeer lage niveaus in het milieu voorkomen. Met de vooruitgang van de technologie kunnen deze residuen op lage niveaus worden gedetecteerd en kunnen ze soms worden aangetroffen in garnalen, zelfs als er geen antibiotica op de kwekerij zijn gebruikt. Daarom erkent ASC dat ASC-keurmerk dragende garnalen residuen kunnen bevatten, maar in alle gevallen moeten deze residuen voldoen aan de wettelijke eisen van het importerende land.

Sociaal

ASC-certificering legt strikte eisen op, gebaseerd op de kernprincipes van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), waaronder het verbod op kinderarbeid of enige vorm van gedwongen arbeid. Alle ASC-gecertificeerde kwekerijen bieden veilige en rechtvaardige werkomgevingen waar werknemers een fatsoenlijk loon verdienen en reguliere werkuren hebben. Gecertificeerde kwekerijen moeten ook overleg plegen en samenwerken met lokale gemeenschappen om ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot essentiële hulpbronnen en om klachten of conflicten op een juiste manier af te handelen.

Standaard documenten

Garnalen – Standaard documenten

 

ASC Shrimp Standard v 1.2.1 – English

ASC Shrimp Standard v 1.2.1 – Spanish

ASC Shrimp Standard v 1.2.1 – Vietnamese

Andere documenten

Confidental Infomation