Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden !

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Vervoeg je bij het meest erkende certificeringsprogramma & haal je voordeel uit handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten, terwijl ASC-partners de marketingmogelijkheden die gepaard gaan met het ASC-keurmerk ten volste kunnen benutten.

De Forelstandaard

Kwekers van zoetwatervis zoals forel gaan heel wat uitdagingen aan bij het op de markt brengen van hun producten. Met ASC-certificering tonen kwekers aan dat zij bijdragen aan verantwoorde arbeidspraktijken, ziektebeheersing en ecosysteembehoud.

De ASC-forelstandaard stelt milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde kweek voorop.

 Gecertificeerde kwekerijen minimaliseren actief hun impact op de omliggende natuurlijke omgeving. 

Gecertificeerde kwekerijen gaan op een maatschappelijk verantwoorde manier aan de slag, zorgen voor hun werknemers en werken samen met de lokale gemeenschap. 

ASC-certificering biedt kwekers een kader binnen dewelke zij op een verantwoorde manier voor milieu en mens aan kweek van zoetwatervissen zoals forel kunnen doen. De Forelstandaard ondersteunt verantwoorde kweek op de volgende manieren:

Biodiversiteit

Gecertificeerde forelkwekerijen minimaliseren de impact op het lokale ecosysteem op verschillende manieren. Zo moeten ze er bijvoorbeeld voor zorgen dat de kwekerijen niet gevestigd zijn in gebieden met essentiële biologische of ecologische functies. Er mag geen schade worden toegebracht aan bedreigde of kwetsbare soorten of aan hun leefomgeving. Ontsnappingen moeten worden geminimaliseerd en er moeten solide beheersplannen worden geïmplementeerd om dit te waarborgen.

Voer

ASC-certificering vereist dat forelkwekerijen voldoen aan strikte beperkingen om het gebruik van wilde vis als ingrediënt voor voer te minimaliseren. Bovendien vereist de standaard dat kwekerijen volledige traceerbaarheid garanderen tot een gecertificeerde bron, zowel voor wilde vis (of mariene ingrediënten) als soja.

Vervuiling

Gecertificeerde forelkwekerijen moeten regelmatig verschillende waterparameters meten (fosfor, zuurstofniveaus, etc.) en binnen vastgestelde limieten blijven. Verantwoorde kweek kan alleen plaatsvinden in gezonde waterlichamen.

Ziektes

Gecertificeerde forelkwekerijen moeten voldoen aan strenge eisen om uitbraken van ziektes te minimaliseren. Er moet een visgezondheidsbeheersplan worden ontwikkeld onder supervisie van een dierenarts en geïmplementeerd op de kwekerij. Dit plan bevat bioveiligheidsmanagement. Bovendien is het gebruik van antimicrobiële behandelingen vóór de diagnose van een ziekte (profylactisch gebruik) verboden.

Sociaal

ASC-certificering legt strikte eisen op, gebaseerd op de kernprincipes van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), waaronder het verbod op kinderarbeid of enige vorm van gedwongen arbeid. Alle ASC-gecertificeerde kwekerijen bieden veilige en rechtvaardige werkomgevingen waar werknemers een fatsoenlijk loon verdienen en reguliere werkuren hebben.

Gecertificeerde kwekerijen moeten ook regelmatig overleg plegen met omliggende gemeenschappen over mogelijke sociale impact van de kwekerij en klachten op een juiste manier afhandelen. Dezelfde eisen gelden voor leveranciers van kleine forellen die aan de ASC-gecertificeerde forelkwekerij worden geleverd.

Fotografie met dank aan Riverence.

Confidental Infomation