Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden !

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Vervoeg je bij het meest erkende certificeringsprogramma & haal je voordeel uit handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten, terwijl ASC-partners de marketingmogelijkheden die gepaard gaan met het ASC-keurmerk ten volste kunnen benutten.

Het Improver Programme van ASC

Tegen 2030 zal de wereldmarkt van slechts 20% van vis, schaal- en schelpdieren eisen dat ze op verantwoorde manier geproduceerd werden… hoe kunnen we dan een positieve impact verzekeren?

Klein of groot, elke stap telt. ASC stimuleert en ondersteunt verbeteringen in de visindustrie wereldwijd aan de hand van ons certificeringsprogramma. Daar houdt het voor ons niet bij op! Wat als er kwekers zijn die een positieve impact op sociaal vlak en op vlak van milieu willen creëren, maar deze kwekers nog niet gecertificeerd raken? Precies daarom riep ASC het Improver Programme in het leven. Het is een specifiek project dat kwekerijen, die momenteel nog niet in aanmerking komen voor ASC-certificering, ondersteunt om hun kweekpraktijken te verbeteren en vindt plaats aan de hand van een AIP, ofwel een Aquaculture Improvement Project.

We erkennen het potentieel van de totale impact van al deze kleinschalige veranderingen zodat zelfs in niet-gecertificeerde kwekerijen elke kleine verbetering ons dichter bij ons doel brengt om de viskwekerij in z’n geheel te transformeren. Na een succesvolle pilotfase is het Improver Programme van ASC nu volledig operationeel en iedere garnalenkwekerij ter wereld die een stap in de duurzaamheidsrichting wil zetten en dus een positieve impact wil maken, kan ASC contacteren!

Sea

Hoe werkt het Improver Programme?

Door middel van onze speciaal ontworpen tools en systemen maken ‘verbeterende kwekerijen’ deel uit van een AIP (een Aquaculture Improvement Project).

ASC bepaalt wat een geloofwaardig AIP is in termen van kaders en vereisten en ondersteunt deze projecten (naast andere activiteiten).

Kwekerijen in het programma hebben een duidelijk kader met tijdgebonden doelen op belangrijke gebieden om hun prestaties te verbeteren. Verder worden ze ondersteund door de expertise van een lokale Uitvoerder die is opgeleid en gekwalificeerd door ASC.

Er zijn twee routes die kwekerijen kunnen kiezen wanneer ze zich bij het programma aansluiten:

1. AIP met ASC-certificering als einddoel

Het einddoel van deze route is ASC-certificatie. Hierbij hanteert ASC een “vier-fasen”-plan met de kwekerij om de prestaties ervan te verbeteren tot een niveau waar ze ASC-gecertificeerd kan raken.

2. AIP naar Betere Praktijken

Het einddoel van deze route is niet ASC-certificatie. Dat gezegd zijnde wil de kwekerij wel z’n beste beentje voorzetten om hun praktijken te verbeteren.

Wie is erbij betrokken?

Meer informatie over de rollen die elke groep speelt in het Improver Programme:

ASC

ASC bepaalt de vereisten en beheert de uitvoering van het Improver Programme. We:

 • Ontwikkelen de database en toolsets die beschikbaar zijn voor producenten
 • Bieden training en kwalificaties aan Uitvoerders en Verificeerders (zie de volgende secties voor meer informatie over hun rollen)
 • Goedkeuring verlenen aan aanvragen voor het programma
 • Beoordelen zelfbeoordelingen en verificatierapporten
 • Bieden begeleiding over verzekering en claims met betrekking tot AIP’s
 • Promoten AIP’s in de wereldwijde markt
Kwekerijen in het programma

Kwekerijen die deelnemen aan het Improver Programme werken aan verbeteringen, met de steun van ASC, uitvoerders en partners. Kwekerijen die deelnemen aan het Improver Programme maken deel uit van een AIP.

Vind een AIP (Engels)

 

Uitvoerders

Uitvoerders worden opgeleid en gekwalificeerd door ASC om AIP’s te ondersteunen. Uitvoerders die voldoen aan de noodzakelijke vaardigheden en expertise die zijn gespecificeerd door het Improver Programme kunnen worden geselecteerd door de AIP. Ze bieden technische competenties om kwekerijen te ondersteunen in hun reis door het Improver Programme en bieden diensten aan, waaronder gap-analyses, ontwikkeling van het verbeteringsplan en regelmatige voortgangsrapporten.

Verificateurs

Verificateurs worden opgeleid en gekwalificeerd door ASC om de voortgang binnen de AIP onafhankelijk te beoordelen. Ze bevestigen dat de kwekerij voldoet aan haar verbeteringsdoelstellingen binnen de gestelde tijdslimieten. De voortgang van de kwekerij wordt geverifieerd na elke fase van de AIP voor kostenefficiëntie en geloofwaardigheid. Deze verificatie wordt gefinancierd door ASC.

Partners

AIP’s kunnen verschillende partners hebben om verdere ondersteuning en prikkels voor verbetering te bieden, zoals verwerkers, leveranciers, retailers, NGO’s, lokale overheden of boerenorganisaties. Partners kunnen een actieve of ondersteunende rol spelen, afhankelijk van de opzet van de AIP zoals bepaald door de partners zelf bij het aanvragen van de AIP. Partners binnen de AIP kunnen claims maken met betrekking tot hun rol en bijdrage aan de AIP volgens de vereisten van het Improver Programme.

Doe mee!

Heb je interesse om deel te nemen aan het Improver Programme en een positieve impact te maken?

 • Ben je een kweker die nog niet klaar is of in aanmerking komt voor ASC-certificering, maar wel graag je kweekpraktijken wilt verbeteren?
 • Ben je een retailpartner die graag kwekerijen wil ondersteunen in het Improver Programme?
 • Ben je een leverancier die aan de vraag van klanten naar ASC-gecertificeerde producten wil voldoen, maar tegen uitdagingen aanloopt bij het vergroten van het aanbod?
 • Implementeer je momenteel een verbeteringsproject of bied je ondersteuning aan producenten en zou je willen dat je inspanningen worden erkend als onderdeel van het Improver Programme?
 • Ben je een filantropische organisatie die op zoek is naar een kans om een zinvolle en meetbare impact te creëren door het Improver Programme te steunen?

Als je tot een van deze groepen behoort, of als je andere vragen hebt over het Improver Programme, neem dan contact met ons op:aipservice@asc-aqua.org

Vind deelnemers aan het Improver Programme 

Vind een AIP (Engels)

Confidental Infomation