Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden !

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Vervoeg je bij het meest erkende certificeringsprogramma & haal je voordeel uit handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten, terwijl ASC-partners de marketingmogelijkheden die gepaard gaan met het ASC-keurmerk ten volste kunnen benutten.

Het Aquaculture Stewardship Council (ASC) publiceert nieuwe documenten om audits van kwekers te versterken en de nieuwe voerstandaard te operationaliseren

July 12, 2022

Het ASC heeft op 30 juni 2022 de volgende documenten gepubliceerd:

betreffende de ASC Kwekerijstandaarden: een herziene CAR (Certification and Accreditation Requirements) en RUoC (Certification Requirements for Unit of Certification)
betreffende de ASC Standaard voor Visvoer: nieuwe CAR (Certification and Accreditation Requirements) en RUoC (Certification Requirements for Unit of Certification)

Deze documenten zijn belangrijk om de ASC Standaarden in praktijk om te zetten en voor het auditproces. De publicatie volgt op een openbare bevraging, waarna de verzamelde feedback in de documenten werd verwerkt.

Het RUoC vormt in principe de handleiding voor kwekerijen en voederbedrijven in het ASC-certificeringsprogramma om een ASC-certificaat te krijgen, of te houden. Dit is in aanvulling op de prestatievereisten zoals die zijn vastgelegd in de ASC-Standaarden. Het dient ook als handleiding voor gecertificeerde kwekerijen en voederfabrieken die een ASC-claim willen maken of het ASC-logo en haar handelsmerken willen gebruiken op gecertificeerde sites.

Conformity Assessment Bodies (CABs) zullen de CAR, waarin de benodigdheden voor certificering beschreven staan, gebruiken om kwekerijen en voederfabrieken op een consistente manier kunnen auditen. CABs zijn de onafhankelijke certificeringsinstanties die audits uitvoeren bij kwekerijen en voederfabrieken, om daarmee voederfabrieken in staat te stellen hun product als voldoend aan de ASC-standaarden te kunnen verkopen en kwekerijen om hun visproducten aan de leveringsketen te verkopen als ASC-gecertificeerd. De CAR zet ook de vereisten uiteen voor de accreditering van CABs door Accreditation Services International (ASI), het door het ASC aangewezen certificeringsbedrijf.

“Het doel van de documenten is om het certificeringsproces transparant en consistent te maken, zodat het systeem van ASC-standaarden haar geloofwaardigheid behoudt bij alle belanghebbenden zoals overheden, toezichthoudende instanties, niet gouvernementele organisaties (NGOs) en consumenten” zegt Efrain Calderon, Programme Assurance Director bij het ASC.

“Alle vereisten van het ASC voor certificering en accreditering voldoen volledig aan de FAO Technical Guidelines on Aquaculture Certification en onze activiteiten zijn in overeenstemming met de codes voor goede praktijken van het ISEAL, waarvan we lid zijn.”

CAR 2.3 versterkt de controle van kwekerij-audits

De gereviseerde CAR versterkt het controleproces, in het bijzonder door strikte protocollen voor te schrijven voor het doen van audits op afstand, de introductie van een vereiste om bij tenminste 10% van certificaathouders met één vestiging een onaangekondigde controle-audit te doen en om de ASC Social Audit Risk Assessment Tool te gebruiken, waarin beschreven staat hoe grondig er gecontroleerd moet worden op de sociale vereisten van de standaard.

Een nieuw vereiste voorziet dat moeten auditors roteren per aantal keren dat ze hetzelfde bedrijfsonderdeel auditen. Daarnaast zijn de traceerbaarheidsvoorschriften versterkt, en er is een aanbeveling opgenomen wanneer er tijdens een audit een steekproef kan gedaan worden om te testen op antibiotica en verboden diergeneeskundige substanties. De gewijzigde CAR benadrukt voor de CABs dat bedrijven die fraudulente activiteiten uitvoeren, zoals bevestigd door een wetgevende autoriteit, en bedrijven die betrokken zijn bij kinderarbeid, slavernij, mensenhandel of dwangarbeid niet in aanmerking komen voor ASC-certificering.

CAR en RUoC maken de ASC-Standaard voor Visvoer implementeerbaar

De standaard zelf werd gepubliceerd in juni 2021 waardoor auditors, voederfabrikanten en hun toeleveranciers zich bekend konden maken met de standaard en zich konden voorbereiden op certificering, terwijl de ASC Feed RUoC v1.0 en de ASC Feed CAR v1.0 werden afgerond en voor openbare raadpleging werden voorgelegd.

De ASC Feed CAR v1.0 en de ASC Feed RUoC v1.0 zijn dusdanig gestructureerd dat ze het certificeringsproces van een voederfabriek volgen van de eerste aanvraag, door het audit proces tot aan het definitieve certificeringsbesluit. De structuur en stijl van de controle-documenten sluit aan bij de Farm CAR 2.3 en RUoC waarbij overal waar mogelijke de vereisten werden overgenomen . Dit zorgt voor uniformiteit in alle ASC-documenten met alleen afwijkingen waar nodig, om de specifieke vereisten voor de ASC Standaard voor Visvoer te implementeren. Het gaat dan voornamelijk om competentievereisten voor diegenen die vooronderzoek van toeleveranciers uitvoeren, het goedkeuringsproces voor ingrediënten in visvoer, alsook de twee productiemodellen (Mass Balance en Segregation), en de daaraan gelieerde vereisten.

Gedurende de ontwikkeling van de Feed CAR en RUoC werden er vijf proefaudits gedaan. De focus van de proefaudits was om de CAR en RUoC te beoordelen alsook hun toepassing in de voederfabriek-omgeving, specifiek met betrekking tot de vereisten voor de berekening van de massabalans en het controleproces. De voederfabrieken die hierbij betrokken waren varieerden in omvang en geografische locatie, met een nadruk op kleine tot middelgrote faciliteiten.

Na de publicatie van de ASC Feed CAR en de Feed RUoC volgt er een implementatietijd van 6 maanden voor CABs om accreditering te krijgen en voor voederfabrieken die een aanvraag willen doen, om de RUoC vereisten te implementeren. De ASC Feed CAR en RUoC worden van kracht per 1 januari 2023 wat betekent dat de eerste audits van de voerstandaard vanaf dat moment kunnen plaatsvinden. Dit markeert ook het begin van de overgangsperiode van 24 maanden gedurende welke de ASC-kwekers volledig moeten omschakelen naar voer dat voldoet aan de ASC richtlijnen, om zo aan de ASC-kwekerijstandaarden te blijven voldoen.

Confidental Infomation