Direct naar de content

Wat?

ASC heeft per 1 maart 2022 haar grootste openbare bevraging ooit gelanceerd. Onderwerp: de ASC Kwekerijstandaard, die alle 11 voorgaande Standaarden per soort, omvormt tot één universele Standaard. De nieuwe Standaard zal de efficiëntie en de doeltreffendheid van het ASC-programma sterk verbeteren.

Deelnemen aan de bevraging

De bevraging is beschikbaar in het Engels, Duits en Frans.

Waarom?

De ASC Kwekerijstandaard vormt het grootste en meest belangrijke project van de organisatie tot nu toe. Deze uniforme Standaard zal zowel de huidige alsook toekomstige soorten dekken.

Kwekerijen en auditeurs profiteren het meest van de standaardisering, maar ook voor bijvoorbeeld NGO’s wordt het gemakkelijker om de ASC-vereisten door te lichten, te vergelijken en input te geven.

Bovendien stelt een uniforme Standaard ons in staat om veel sneller te reageren op veranderingen in de markt en in de sector.

Hoe?

De eenmaking van de Standaarden is een werk van lange adem, waar jaren onderzoek en ontwikkeling aan voorafgingen. Met een openbare bevraging stellen we het werk van ASC en de talloze experts die ons bijstonden open voor input van het grote publiek. Zo krijgen we een schat aan extra kennis en input over sectoren en belanghebbenden heen. Dit doen we aan de hand van een bevraging. Deze bevraging is opgedeeld in 3 delen, de drie ‘Principes’.

Voor meer informatie vind je ook nog:

Voor de rest blijft het proces hetzelfde: kwekerijen die een ASC-certificaat willen behalen moeten aan alle indicatoren in elk van de 3 delen tegemoet komen.

Deze bevraging schuift ook enkele issues naar voren die steeds meer aan belang winnen, zoals de noodzaak voor kwekerijen om hun energieverbruik en emissie-uitstoot te rapporteren, maar ook een voorstel om zeeluis te bestrijden en de invoering van risicobeheersplannen op vlak van gezondheid en veiligheid.

Wat niet?

Deze openbare bevraging stelt geen vragen rond vissenwelzijn. Het aspect vissenwelzijn werd namelijk al in 2021 in een aparte bevraging behandeld. Uiteraard wordt ook dit thema in de nieuwe ASC Kwekerijstandaard verwerkt.

Praktisch

Alle info over de ASC Kwekerijstandaard kan op de internationale ASC-website geraadpleegd worden. Daarnaast worden er ook workshops georganiseerd die open staan voor iedereen. De consultatie loopt van 1 maart tot en met 30 april 2022 (twee maanden).

Deelnemen aan de bevraging
[attention color=”green”]

Geef je feedback mondeling

Workshops maart (Engelstalig)

Registreren

Workshops april (Engelstalig)

Registreren

Registreren

Deze workshops zijn uiteraard gratis, staan open voor iedereen, en dienen om feedback te geven op de voorgestelde topics.
[/attention]

Binnenkort

De ASC-Standaarden zijn voortdurend in ontwikkeling, en worden continu verbeterd. Alle nieuwe ontwikkelingen en revisies worden opgesteld door groepen die bestaan uit experten (zoals academici, professionals, NGO’s, stakeholders, etc.) en worden steeds voorgelegd aan het publiek via een bevraging zoals deze – in lijn met de ‘best practices’ van ISEAL (de autoriteit op vlak van duurzaamheids- en sociale Standaarden).

Voor de wetgevende en sociale principes vóór de officiële lancering van de ASC Kwekerijstandaard is dit de laatste consultatieronde. Rond milieu-criteria wordt later dit jaar nog een openbare bevraging georganiseerd.

Confidental Infomation