Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden !

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Vervoeg je bij het meest erkende certificeringsprogramma & haal je voordeel uit handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten, terwijl ASC-partners de marketingmogelijkheden die gepaard gaan met het ASC-keurmerk ten volste kunnen benutten.

ASC Feed Standard

ASC’s Feed Standard, de standaard voor voerproducenten, richt zich op een van de grootste uitdagingen binnen de aquacultuur; de productie en levering van voer voor gekweekte vis. Deze standaard biedt een nieuwe benadering om deze belangrijke kwestie aan te pakken en draagt bij aan duurzamere praktijken in de sector door het verfijnen van wat als verantwoord voer voor aquacultuur wordt beschouwd.

Belangrijke cijfers

 • Meer dan 70% van de gekweekte vis (exclusief algen) wordt gevoerd.
 • Levenscyclusanalyses tonen aan dat visvoer tot wel 90% van de milieueffecten van aquacultuur kan veroorzaken (Little et al., 2018).
 • Meer dan 90% van deze milieueffecten vinden doorgaans plaats tijdens de productie en oogst van grondstoffen voor visvoer, zoals ontbossing, landgebruik, visserijbeheer en landbouwpraktijken.
 • In 2020 waren wereldwijd meer dan 58 miljoen mensen werkzaam in de visserij en aquacultuur (FAO SOFIA report 2022).

Waarom is verantwoord visvoer zo belangrijk?

Visvoer is meestal de grootste kostenpost voor een kweker.

Visvoer is meestal de grootste kostenpost voor een kweker. Begrijpen wat er in het voeder zit en waar het vandaan komt is belangrijk voor meer transparantie.

Het voer moet voldoen aan de voedings- en welzijnsbehoeften van vissen (inclusief schelpdieren, weekdieren, enz.).

Alle ingrediënten, inclusief eiwiten olie-alternatieven, moeten niet alleen van een verantwoorde herkomst zijn, maar moeten nog steeds voldoen aan voedingsbehoeften die leiden tot een goede gezondheid en welzijn van de vis.

Voerpellets (samengeperst visvoer) kunnen tot 50 ingrediënten bevatten (inclusief vismeel, visolie, soja en andere plantaardige ingrediënten – zoals tarwe en rijst).

Elk ingrediënt dat wordt gebruikt bij de productie van voerpellets kan zijn eigen unieke toeleveringsketen hebben met zijn eigen set van impacten die moeten worden beoordeeld. Er zijn veel verschillende ingrediënten die worden gebruikt, en ze worden wereldwijd verkregen, wat betekent dat de standaarden voor duurzaamheid aanzienlijk kunnen verschillen tussen verschillende producten.

Toeleveringsketens van voeringrediënten kunnen lang en complex zijn.

Traceerbaarheid en transparantie zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat elke stap in de voedertoeleveringsketen voor kwekerijen voldoet aan de vereiste standaarden.

Geïnteresseerd in voercertificering?

Ontdek hoe je gecertificeerd raakt

Voer voor de toekomst: ASC’s visie

Aquacultuur (het kweken van vis) is wereldwijd de snelst groeiende bron van proteïne. Dit betekent dat visproductie snel toeneemt als een belangrijke proteïnebron. Bij het ASC is het onze missie om de aquacultuursector te verbeteren door milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde praktijken te bevorderen.
 

De ASC Feed Standard draagt bij aan een duurzamere vis-, schaal- en schelpdiercultuur wereldwijd door ervoor te zorgen dat elk voeringrediënt wordt geëvalueerd op de effecten op mens en milieu. Daarnaast erkent het de beste praktijken in voerproductieketens, waardoor producenten worden aangemoedigd om meer duurzame en verantwoorde methoden te gebruiken bij het produceren van voer.

Visvoeringrediënten kunnen verschillende sociale en milieueffecten hebben, dit is afhankelijk van het type ingrediënt, de locatie en de productiemethode. Bijvoorbeeld:     

 • Soja brengt risico’s met zich mee, zoals ontbossing en het omzetten van landbouwgrond (landconversie). 
 • Andere plantaardige ingrediënten kunnen het risico meebrengen van ecosysteemconversie, waarbij natuurlijke gebieden worden omgezet voor andere doeleinden. 
 • Vismeel en visolie vormen het risico van uitputting van een eindige bron; indien verkregen uit wilde visvangst, kan dit bijdragen aan het opraken van beperkte natuurlijke hulpbronnen. 

Er zullen risicobeoordelingen worden uitgevoerd voor de belangrijkste ingrediënten die in het voer worden gebruikt (voor alle  ingrediënten die meer dan 1% van het totale mengsel uitmaken).

Om doelen te stellen en vooruitgang te boeken in de richting van meer verantwoord voer, is meer traceerbaarheid, transparantie en samenwerking in de toeleveringsketen nodig.

Impacten die het verschil maken

ASC-gecertificeerde voerproducenten tonen positieve effecten aan op vijf gebieden:  

 

 • Directe milieueffecten en impact op koolstofuitstoot  

 ASC-gecertificeerde voerproducenten moeten hun energieverbruik en broeikasgasemissies registreren en rapporteren, en doelstellingen vaststellen om energie-efficiëntie, gebruik van hernieuwbare energie en water te verbeteren.   

 • Aanpak van impact op klimaat en biodiversiteit 

De ASC Feed Standard vereist transparante due diligence-rapportage over alle toeleveringsketens van ingrediënten die voor meer dan 1% in het voer worden opgenomen. Leveranciers van ingrediënten moeten ook worden beoordeeld op risico’s om ervoor te zorgen dat ook zij voldoen aan milieureguleringen en hun operationele impact monitoren.   

Plantaardige ingrediënten moeten een laag risico vormen voor illegale ontbossing en legale landconversie. Mariene ingrediënten moeten een laag risico vormen voor illegale, ongereguleerde en ongemelde (IUU, een afkorting voor illegal, unregulated and unreported) visserij en het gebruik van bedreigde soorten.

 • Bescherming van mensenrechten en sociale garanties  

De Feed Standard bevat eisen met betrekking tot arbeidsrechten, arbeidsomstandigheden, relaties met de gemeenschap en andere sociale criteria. Dit wordt gecontroleerd in de voederfabriek en opgenomen in een gedragscode voor leveranciers.   

Due diligence (grondig onderzoek en zorgvuldige controle) is vereist om ervoor te zorgen dat toeleveringsketens van ingrediënten een laag risico vormen voor dwang- en kinderarbeid, evenals andere arbeidsrechten. Dit is van cruciaal belang, aangezien 70% van de geschatte 160 miljoen kinderarbeiders ter wereld en 11% van de geschatte 16 miljoen mensen die gedwongen arbeid verrichten, werkzaam zijn in de landbouw en visserij.  

 • Stimuleer visserijen om hun praktijken te verbeteren 

 Ons unieke verbetermodel vereist dat mariene ingrediënten (ingrediënten afkomstig van wild gevangen vis en zeevruchten, zoals visolie of vismeel) steeds meer worden verkregen uit verantwoord beheerde visserijen.   

MarinTrust en MSC – organisaties die, net als ASC, volledig code compliant lid zijn van ISEAL – spelen cruciale rollen in deze aanpak (evenals in verbeterprogramma’s) en vormen de kern van de inspanningen om toeleveringsketens van vismeel en visolie duurzamer te maken. Het doel is dat na verloop van tijd enkel nog gebruik gemaakt zal worden van MSC-gecertificeerde visolie en vismeel. 

 • Bereik doelstellingen zonder ontbossing en landconversie 

ASC-gecertificeerde voerproducenten zetten zich in om over te stappen naar een toeleveringsketen zonder (illegale) ontbossing en/of (legale) landconversie. 

De voerproducenten moeten soja, palmolie en plantaardige ingrediënten inkopen uit toeleveringsketens met een laag risico, of ze moeten een openbare toezegging doen om een laag risico te bereiken met behulp van een actieplan, tussentijdse doelen en een streefdatum (in overeenstemming met het Accountability Framework Initiative). 

Ontdek meer

Confidental Infomation