Direct naar de content

Zeeluis

Voor sommige vissoorten kan zeeluis een groot probleem zijn. Lees hoe het ASC ervoor zorgt dat dit probleem doeltreffend wordt aangepakt.

Zeeluis is een parasiet die de gezondheid en het welzijn van kweekvis, met name zalm, aantast. Deze kleine schaaldieren komen van nature voor op zeevissen en voeden zich met de huid en het bloed van de vissen. 

Zeeluis kan een probleem zijn voor kwekerijen waar de zalm dicht op elkaar zit en de luizen zich gemakkelijker kunnen verspreiden. Ook bestaat het risico dat de luis de gezondheid aantast van langs trekkende wilde zalmpopulaties.

Hoe helpt het ASC?

Beheer van zeeluis is een belangrijk onderdeel in de ASC-standaard voor verantwoorde kweek. Dit onderwerp komt terug in de ASC-zalmstandaard in verschillende voorschriften, die momenteel herzien worden omer zeker van te zijn dat up-to-date zijn.

Zalmkwekerijen met ASC-certificering moeten samenwerken met andere kwekerijen (ook die zonder ASC-certificering) in hun regio en een regionaal beheersplan opstellen om de collectieve impact van de kwekerijen tot een minimum te beperken. ASC-kwekerijen mogen geen chemische behandelingen uitvoeren die in zalmproducerende landen verboden zijn. Andere chemische behandelingen moeten voor gebruik eerst goedgekeurd worden door een dierenarts. De ASC-zalmnorm stelt ook zeer strikte voorwaarden aan chemische behandelingen. Waar mogelijk moeten kwekerijen eerst behandelen zonder gebruik van chemicaliën, ze moeten zich aan een strenge limiet houden en ervoor zorgen dat de chemicaliën de lokale biodiversiteit niet aantasten.

Neemt de industrie dit serieus? 

Deze kwestie wordt zeer serieus genomen door de industrie. Alle kwekers krijgen te maken met parasieten en ziekten, maar het is een innovatieve sector. Verschillende nieuwe oplossingen om zeeluis te bestrijden zonder gebruik van potentieel schadelijke chemicaliën worden getest. Zo wordt er momenteel onderzoek gedaan naar thermische behandelingen, ‘snorkels’ die een barrière vormen voor de zeeluis maar de zalm toegang geeft tot het wateroppervlak en anti-zeeluisvoer. Voor een industrie van slechts enkele decennia oud, is dit snelle voortuitgang. Toch valt er nog meer te doen. Het ASC zal kwekerijen blijven aanmoedigen om hun chemicaliëngebruik verder te verminderen. 

De video hieronder komt uit een documentaireserie van een onafhankelijke Noorse journalist en semi-professioneel hengelaar die aan Greig Seafood vroeg hoe zij zeeluis bestrijden. 

Kan er nog meer worden gedaan? 

Bij het ASC delen we de zorgen van mensen over de gevolgen van zeeluis op kweekzalm. Daarom passen we onze voorwaarden op dit gebied aan. De ASC-zalmstandaard bevat al eisen om de hoeveelheid zeeluis tijdens gevoelige perioden voor wilde zalmpopulaties in de buurt te beperken, maar bij de huidige herziening kijken we of we dit nog verder kunnen aanscherpen. Ook hebben we in Brits-Columbia onderzoek laten verrichten om het zeeluizendebat te voeden. Dit onderzoek duikt in de gegevens van kwekerijen in Brits-Columbia om diepgaand inzicht te krijgen in de aantallen zeeluizen gedurende het jaar, hoe en wanneer ze toenemen en wat het effect van verschillende behandelingen is. De gegevens komen uit meerdere bronnen, en ook van kwekerijen met ASC-certificering die deze gegevens al moeten publiceren voor hun certificering. De onderzoeksresultaten worden gebruikt bij de herziening van deze standaard, maar we verwachten dat ze ook consequenties hebben voor anderen in de industrie.

Steun verantwoorde kwekers: let op ons logo!

Als je, net als wij, alleen visproducten wil kopen en eten die met zorg zijn geproduceerd door verantwoorde kwekers, let dan in winkels en restaurants op het ASC-logo. Kun je het nietvinden? Vraag dan waarom!

Confidental Infomation