Een groeiende bedreiging

De productietoename die nodig is om de groeiende bevolking te voeden is niet haalbaar zonder grondige hervorming van de mondiale voedselsystemen. We moeten de transitie naar een duurzame en verantwoorde productie dringend versnellen. 

Het is een enorme uitdaging om kweekvis op een verantwoorde manier te produceren. Om doeltreffende beheersplannen te kunnen opstellen, moet rekening worden gehouden met complexe zaken die elkaar sterk en dynamisch beïnvloeden. En daarbij mogen geen compromissen worden gedaan omwille van de winst. 

Schendingen van de rechten van arbeiders en gemeenschappen, beleid dat grote spelers bevoordeelt, ongelijkheid en discriminatie, slavernij en kinderarbeid zijn voorbeelden van onaanvaardbare maatschappelijke compromissen. 

Achteruitgang en ontwrichting van ecosystemen, bijdrage aan klimaatverandering en verlies van biodiversiteit zijn onaanvaardbare ecologische compromissen.

De beginselen van de ASC-standaard voor verantwoorde aquacultuur 

Ecologische en maatschappelijke verantwoordelijkheid vormen de hoofdpijlers van het ASC-programma. Voor een effectieve aanpak van de ecologische en maatschappelijke impact zijn de ASC-standaarden voor verantwoorde viskweek gegroepeerd rond zeven kernbeginselen:

  • Naleving van nationale en lokale wet- en regelgeving
  • Behoud van natuurlijke habitats, lokale biodiversiteit en ecosystemen
  • Behoud van watervoorraden en de waterkwaliteit
  • Verantwoord gebruik van voer en andere middelen
  • Bescherming van soortendiversiteit in wilde populaties
  • Betere visgezondheid en een gematigd en verantwoord antibiotica- en chemicaliëngebruik
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid van kwekerijen ten opzichte van hun werknemers en de plaatselijke gemeenschap.

Aquacultuur die op een economisch, sociaal en ecologisch verantwoorde manier is geproduceerd draagt bij aan langdurige voedselzekerheid en voeding, gezonde ecosystemen en een hogere levensstandaard voor allen, met name voor de allerarmsten.

Misschien heb je ook interesse in

×
×
×
Confidental Infomation