Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden !

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Vervoeg je bij het meest erkende certificeringsprogramma & haal je voordeel uit handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten, terwijl ASC-partners de marketingmogelijkheden die gepaard gaan met het ASC-keurmerk ten volste kunnen benutten.

Wat is aquacultuur?

Hier kom je alles te weten over viskweek en de cruciale rol van verantwoorde aquacultuur om een groeiende wereldbevolking te voeden.

Aquacultuur in de praktijk is hetzelfde als het kweken van vis en zeevruchten. In die zin is het dus vergelijkbaar met landbouw, maar dan in een waterrijke omgeving. Aquacultuurbedrijven kweken en oogsten planten en dieren in water, zoet water of zeewater, en bereiden ze voor voor menselijke consumptie.

Aquacultuur levert nu al meer dan de helft van alle vis en zeevruchten die we wereldwijd eten. Het is de snelst groeiende sector in de voedselproductie en zal een cruciale rol spelen bij de voedselvoorziening van een steeds groeiende wereldbevolking.

Aquacultuur is noodzakelijk:

  • Het is een essentiële bron van voedselvoorziening
  • Het helpt bij het herstel van populaties van bedreigde en in gevaar zijnde soorten
  • Het herstelt leefomgevingen
  • Het stimuleert wilde voorraden van zoetwater- en zeewater soorten
  • Het staat kweek toe voor vissen, schaal- en schelpdieren voor dierentuinen en aquaria

Wat zijn de verschillende soorten aquacultuur?

Er worden twee hoofdmethoden gebruikt in viskwekerijen: in een natuurlijke omgeving en in tanks op het land.

Viskwekerij in een natuurlijke omgeving

Vissen zoals zalm, forel, zeebaars en zeebrasem worden gekweekt in drijvende kooien die verankerd zijn aan de zeebodem in zeewater. De kooien zijn gemaakt van netten.

Vissen zoals forel, trekzalm of smolt (jonge zalm) worden opgekweekt in vijvers of kooien in zoet water. Deze worden ook verankerd.

Viskwekerij in tanks op het land

Hier groeien vissen in speciale kweektanks gevuld met water. De tanks worden gevuld met zoet water of zeewater, afhankelijk van de gekweekte soort.

In sommige kwekerijen wordt het water slechts één keer gebruikt (open systeem), in andere wordt het water gerecycled (gesloten of recirculatiesysteem).

Garnalenkwekerij wordt uitgevoerd in brak water, in vijvers of open grondtanks, in tropische en subtropische zones. Schelpdieren zoals oesters, mosselen en schelpen kunnen op touw worden gekweekt of in zakjes.

 

Waarom is aquacultuur belangrijk?

Aquacultuur kan een klimaatvriendelijke, gezonde en voedzame bron van eiwitten zijn die beschikbaar is voor miljarden mensen over de hele wereld.

Voeden van de groeiende bevolking

Wereldwijd vertrouwen we op landbouw om een bevolking te voeden die naar verwachting in 2050 9,8 miljard zal bereiken. Om dat te bereiken, moet de voedselproductie stijgen van de huidige 8,4 miljard ton naar bijna 13,5 miljard ton per jaar.

Naarmate de wereldbevolking toeneemt, wordt de concurrentie om de reeds schaarse land-, water- en energiebronnen intenser. Met de groeiende impact van klimaatverandering moet ook rekening gehouden worden, waar de traditionele landbouwmechanismes overigens zelf ook aanzienlijk aan bijdraagt.

De recente groei in de aquacultuursector helpt het aanbod vis, schaal- en schelpdieren te vergroten, de algemene visprijs laag te houden én de druk op wild gevangen visbestanden te verminderen. Wanneer aquacultuur op een verantwoorde manier plaatsvindt, is deze soort van kweek een milieuvriendelijke bron van gezonde én voedzame eiwitten dewelke een cruciale rol zullen spelen bij de voedselvoorziening van een almaar groeiende wereldbevolking.

 

Aquacultuur: Voordelen en uitdagingen

Aquacultuur is onontbeerlijk in voedselvoorziening. Tegen 2050 zullen er volgens de VN 9,8 miljard mensen op de planeet zijn. Zulke groei zal enorme druk uitoefenen op de voedselproductie in het algemeen en op vissen in het bijzonder.

Wilde visvoorraden staan al onder enorme druk. Zo’n 33% van de wilde visvoorraden heeft hun biologische limiet al bereikt vanwege destructieve vispraktijken en overbevissing. Dit betekent dat wilde visvoorraden geen tijd hebben om zich aan te vullen voordat ze opnieuw worden bevist. De wereld heeft aquacultuur of viskwekerij nodig om te helpen voldoen aan de steeds groeiende vraag naar vis en om mensen in ontwikkelingslanden te voorzien van gezonde eiwitten, terwijl de druk op wilde vis wordt verminderd.

Aquacultuur is de snelst groeiende voedselproductiesector ter wereld. Het produceert al meer dan de helft van de vis die tegenwoordig in de wereld wordt gegeten. Maar deze snelle groei in de vraag brengt ook uitdagingen met zich mee.

Slecht beheerde viskwekerijen kunnen een aantal ernstige problemen veroorzaken, waaronder:

  • watervervuiling
  • schade aan de lokale omgeving
  • slechte werkomstandigheden

Hoe groter de aquacultuursector wordt, hoe groter de potentiële impact, goed of slecht, op het milieu, op werknemers en op lokale gemeenschappen. Dat brengt ons naadloos bij de missie van ASC: de visindustrie helpen haar cruciale rol te spelen bij de voedselvoorziening van een groeiende wereldbevolking mét respect voor planeet en mens. We willen de impact van de industrie op klimaatverandering minimaliseren en ook het welzijn van aquatische diersoorten én medewerkers beschermen.

Over ASC

Het ASC is een vrijwillig en volledig onafhankelijk certificeringsprogramma. Wanneer je ASC-gecertificeerde visproducten koopt, help je miljarden mensen te voorzien van schonere, gezondere en veiligere kweekvis. Daarnaast draag je bij aan het behoud en herstel van oceanen, kusten en dieren verspreid over de hele wereld, verbetert het leven van viskwekers én lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden.

Doe mee: Kies het ASC-keurmerk tijdens het winkelen!

Wij creëren standaarden en houden toezicht op een onafhankelijk certificeringsproces om ervoor te zorgen dat alle visproducten die u koopt en eet op een verantwoorde manier geproduceerd is, zonder schade aan lokale gemeenschappen, medewerkers of het milieu. Kies dus het ASC-keurmerk wanneer je winkelt.

Confidental Infomation