Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden !

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Vervoeg je bij het meest erkende certificeringsprogramma & haal je voordeel uit handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten, terwijl ASC-partners de marketingmogelijkheden die gepaard gaan met het ASC-keurmerk ten volste kunnen benutten.

Kom meer te weten over forel

Net als veel andere visnamen is ‘forel’ een vrij algemene term die kan verwijzen naar verschillende soorten zalmachtigen.

Niet verrassend zijn forellen nauw verwant aan zalm – zozeer zelfs dat de ASC Forel Standaard van toepassing kan zijn op alle zoetwaterzalmachtigen, terwijl de ASC Zalm Standaard van toepassing kan zijn op alle zoutwaterzalmachtigen.

Dit is vanuit een certificeringsstandpunt logisch omdat het de efficiëntie van het programma verbetert, wat gunstig is voor kwekers, terwijl de strikte eisen van ASC worden gehandhaafd. Maar voor de doeleinden van dit artikel houden we het iets eenvoudiger en praten we alleen over één soort, namelijk de meest populaire van de gekweekte forelsoorten: de regenboogforel, die zijn naam dankt aan zijn iriserende markeringen.

In het wild

Maar zelfs over deze ene soort kunnen we niet te veel generaliseren. De regenboogforel, die de Latijnse naam oncorhynchus mykiss heeft, komt voor in twee variëteiten: zoetwater, wat voor zich spreekt, en anadroom – wat een chique manier is om te zeggen dat de vis gedurende zijn levenscyclus tijd doorbrengt in zowel zoet- als zeewater. Indien de soort gekweekt wordt in zout water, valt de soort onder de ASC-zalmstandaard, en dus niet onder de Forelstandaard.

De anadrome regenboogforellen doorlopen een vergelijkbare levenscyclus als de zalm; geboren in zoetwater bergbeekjes, migreren ze naar de oceaan, na twee of drie jaar maken ze de reis stroomopwaarts om te paaien in de beekjes waarin ze zijn geboren. Maar we mogen de zoetwater regenboogforel niet over het hoofd zien – ook zij kunnen lange afstanden migreren om hun paaiplaatsen te bereiken.

De regenboogforel is inheems in de Stille Oceaan wateren van Noord-Amerika, maar sinds 1874 is deze soort geïntroduceerd in wateren over het noordelijk halfrond, evenals sommige warmere wateren zoals die rond Australië, Zuid-Amerika en Afrika, waar de soort zich aanpaste en gedijt in verschillende omstandigheden.

Het kweken van forel

Deze aanpasbaarheid heeft het ook tot een zeer populaire vis voor de aquacultuur gemaakt. De soort werd voor het eerst gekweekt in de negentiende eeuw, hoewel commerciële grootschalige kweek pas in de tweede helft van de twintigste eeuw van de grond kwam.

In 2018 werd ongeveer 850.000 ton regenboogforel gekweekt, wat ongeveer 2% van de totale aquacultuurproductie vertegenwoordigt. Doordat forel anadroom is, wordt hij zowel in zoet- als zeewater gekweekt en worden verschillende systemen gebruikt, waaronder vijvers, netkooien en de meer recente ‘gesloten’ recirculerende aquacultuursystemen (RAS). Het merendeel van de productie is zoetwater, met Iran en Turkije als belangrijkste producenten, maar er is ook aanzienlijke productie in Europa en Chili.

Impact van het kweken van forel

Het kweken van forel kan een gelijkaardige impact hebben als andere viskwekerijen, evenals andere specifieke impact, en ze worden allemaal gedekt door de ASC-standaard. Hier is een zeer kleine selectie van enkele van de impact die door de ASC-standaard wordt gedekt…

Hieronder ontdek je welke verschillende impacten of gevolgen het kweken van forel met zich meebrengt, en waar ASC aan de hand van de Forelstandaard op inzet om de impact te minimaliseren.

Waterkwaliteit

Hoewel forel vrij veelzijdig kan zijn, vereist hun welzijn goede waterkwaliteit, wat ook een vereiste is voor ASC-certificering. Waterkwaliteit geeft ons een goed beeld van de omstandigheden die vissoorten nodig hebben om te overleven en comfortabel te leven. Daarvoor is opgeloste zuurstof overigens de indicator bij uitstek. Maar andere indicatoren kunnen ook belangrijk zijn – niet alleen voor het welzijn van forel, maar ook om ervoor te zorgen dat de biodiversiteit van het waterlichaam rond de boerderij niet wordt aangetast. ASC-gecertificeerde forelkwekers moeten op regelmatige tijdstippen verschillende waterparameters meten, naast opgeloste zuurstof ook fosforwaarden, en ervoor zorgen dat ze binnen vastgestelde grenzen blijven. Om een goede waterkwaliteit te garanderen, moeten kwekerijen biologisch en niet-biologisch afval op de juiste manier verwijderen.

Watergebruik

Forelkwekerij kan vele verschillende vormen aannemen waarvan sommige, zoals op het land gebaseerde RAS-farms, een constante toevoer van zoet water vereisen. Dit kan afkomstig zijn van oppervlaktewater, zoals rivieren, of grondwater, zoals putten. De ASC Forel Standaard stelt eisen aan beide om ervoor te zorgen dat kwekerijen hun impact op deze belangrijke watervoorraden minimaliseren.

Ontsnappingen

Ontsnapte forel kan verschillende potentiële gevolgen hebben; ze kunnen ziektes verspreiden, concurreren met wilde vissen om leefgebied en voedsel, of de genetische samenstelling van wilde populaties beïnvloeden door te kruisen. ASC-gecertificeerde forelkwekerijen moeten maatregelen en effectieve beheertechnieken implementeren die het risico op ontsnappingen verminderen. Transparantie en vertrouwen zijn ook belangrijk, dus kwekers moeten hun vissen regelmatig en nauwkeurig tellen, en als er ontsnappingen optreden, moeten ze deze informatie publiekelijk beschikbaar maken. Dit helpt niet alleen om vertrouwen op te bouwen bij lokale gemeenschappen en andere stakeholders, maar kan ook helpen trends te identificeren.

Visgezondheid

ASC-gecertificeerde forelkwekerijen moeten hard werken om de gezondheid van hun vissen te handhaven. Dit gaat niet alleen over welzijn. Ook het voorkomen van ziektes is van vitaal belang om nabijgelegen wilde populaties te beschermen. Om deze reden zijn uitgebreide bedrijfsbeheerplannen vereist die regelmatig moeten worden bijgewerkt. Ze moeten kwesties behandelen zoals bioveiligheid, visgezondheidsplannen en crisismanagement.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Dit geldt niet specifiek voor forel, maar het is nog steeds erg belangrijk en een verplicht onderdeel van alle ASC-standaarden. ASC-gecertificeerde forelkwekers moeten hun bedrijven op een maatschappelijk verantwoorde manier exploiteren. Dit betekent dat medewerkers de juiste gezondheids- en veiligheidstraining moeten krijgen, en eerlijk betaald en behandeld moeten worden. Het betekent ook een goede buur zijn voor lokale gemeenschappen, en proactief communiceren met hen.

Koken met Forel

Forel is een veelzijdige vis die op veel verschillende manieren kan worden bereid. Probeer een van de suggesties hieronder, of bekijk onze receptenpagina’s voor nog meer inspiratie!

Confidental Infomation