Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden !

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Vervoeg je bij het meest erkende certificeringsprogramma & haal je voordeel uit handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten, terwijl ASC-partners de marketingmogelijkheden die gepaard gaan met het ASC-keurmerk ten volste kunnen benutten.

Sociale gelijkheid

Er zijn wereldwijd 20,5 miljoen mensen werkzaam in de aquacultuur!

Het is absoluut noodzakelijk dat organisaties zoals het ASC manieren vinden om het welzijn te beschermen van de mensen die in deze sector werken en van gemeenschappen die met aquacultuur te maken krijgen. Ongeacht het land of bedrijf, voor ASC-certificering gelden strenge eisen op basis van de kernbeginselen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), waaronder:

Certificering volgens de ASC-standaarden is ook een garantie voor:

Gezondheid en veiligheid op de kwekerij

Kwekerijen moeten zorgen voor veilige werkomstandigheden, een gezonde werkplek en veiligheidstraining. In geval van een ongeluk moet dit grondig vastgelegd en onderzocht worden en moeten erpreventieve maatregelen worden genomen. Werkgevers moeten ook kunnen bewijzen dat ze verzekerd zijn om 100 procent van de arbeidskosten te kunnen dekken in geval van een werkgerelateerd ongeluk of letsel. 

Eerlijke lonen en contracten

Kwekerijen moeten kunnen aantonen dat ze bereid zijn een loon te betalen dat voorziet in de basisbehoeften en niet alleen het minimumloon, door een transparant mechanisme voor loonvorming en een geschillenregeling voor arbeidsconflicten te delen. Bovendien moeten contracten zorgen voor transparantie tussen werkgever en werknemer en mogen deze niet gebruikt worden om betaling van uitkeringen te vermijden of andere rechten te ontzeggen. 

Overleg met de gemeenschap

Kwekerijen moeten rekening houden met de zorgen van (inheemse) gemeenschappen rond de kwekerij en zorgen rondom de algemene activiteiten van de kwekerij. 

Eerlijke klachten- en tuchtprocedures

Kwekerijen moeten een duidelijk beleid hebben voor het oplossen van arbeidsconflicten, zodat klachten van werknemers op een vertrouwelijke manier voorgelegd, behandeld en opgelost kunnen worden. Bovendien mogen gecertificeerde kwekerijen nooit bedreigende, vernederende of bestraffende disciplinaire praktijken toepassen die de fysieke en mentale gezondheid of waardigheid van werknemers negatief beïnvloeden. Inhouding van loon of financiële korting als disciplinaire maatregel is eveneens onaanvaardbaar.

Confidental Infomation