Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden !

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Vervoeg je bij het meest erkende certificeringsprogramma & haal je voordeel uit handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten, terwijl ASC-partners de marketingmogelijkheden die gepaard gaan met het ASC-keurmerk ten volste kunnen benutten.

Negen goede redenen om voor het ASC-logo te kiezen!

Negen goede redenen die het ASC tot een verantwoorde keuze voor visproducten maken. 

Het ASC hanteert strenge standaarden voor viskwekerijen (aquacultuur), zodat kwekers hun best doen om schade aan het milieu te verminderen, de rechten en het welzijn van hun werknemers te respecteren, en de gemeenschappen waarin ze actief zijn te beschermen. 

Om de ASC-certificering te verkrijgen, worden de kwekerijen door derden aan een strenge audit onderworpen. Dit verloopt volledig onafhankelijk: het ASC ontvangt geen betalingen voor de auditprocedures en heeft geen inspraak in de beslissingen van de auditor. Dit zijn negen goede redenen waarom het ASC-logo garandeert dat je een verantwoorde keuze maakt bij het kopen en eten van vis en schaal- en schelpdieren: 

1. Kwekerijen met ASC-certificering zetten mens en milieu op de eerste plaats 

ASC-kwekerijen liggen niet in natuurbeschermingsgebieden. Ze moeten de biodiversiteit, de rechten van werknemers op de kwekerij en de lokale gemeenschappen beschermen. 

2. Visconsumptie gaat klimaatverandering tegen 

Aquacultuur heeft een kleinere ecologische voetafdruk en verbruikt minder hulpbronnen dan andere soorten veeteelt, zoals rundvee of kip. Dit helpt de negatieve impact van voedselproductie op het milieu en de klimaatverandering te verminderen. 

3. Consumptie van kweekvis draagt bij aan de bescherming van wilde vis 

Bijna 90 procent van de zeevisbestanden wordt al volledig geëxploiteerd of overbevist. Tegen 2050 telt de wereldbevolking meer dan negen miljard mensen. Duurzame aquacultuur kan helpen om aan de vraag naar gezond, voedingsrijk voedsel te voldoen zonder de druk op de wilde visbestanden te vergroten. Het ASC beschermt ook wilde visbestanden door viskwekerijen te verplichten visvoer uit duurzame bronnen te betrekken. 

4. Het ASC controleert streng op gebruik van antibiotica en chemicaliën 

Overmatig gebruik van antibiotica in de veeteelt kan leiden tot antibioticaresistentie, wat behandeling van ziekten bij mensen moeilijker maakt. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst gemaakt met antibiotica van kritiek belang voor de menselijke gezondheid. Deze mogen helemaal niet voor aquacultuur gebruikt worden. Antibiotica die op een kwekerij met ASC-certificering worden gebruikt, moeten zijn voorschreven door een dierenarts in het kader van een afgesproken ethisch behandelplan. 

5. Het ASC is transparant en verantwoordelijk 

De certificeringsprocedure van het ASC staat open voor publieke reacties en elke audit wordt op de website van het ASC geplaatst. Kwekerijen worden pas gecertificeerd als alle bezwaren op een rapport afdoende schriftelijk zijn behandeld. 

6. Het ASC volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet 

Het ASC herziet de certificeringsnormen voortdurend en past prestatiecriteria voor kwekerijen aan  nieuwe wetenschappelijke inzichten en ons eigen voortschrijdend inzicht aan. Zo helpt het ASC de industrie voortdurend stappen te zetten in de richting van een duurzamere toekomst. 

7. Viskweek ondersteunt landelijke en kwetsbare gemeenschappen

Viskwekerijen zijn actief in enkele van de armste gemeenschappen ter wereld. Ze dragen bij aan meer toegang tot inkomen, voeding en onderwijs. ASC-gecertificeerde kwekerijen zijn in veel landen op het platteland gevestigd. Daarom moedigen wij ze aan een actieve rol te spelen in hun gemeenschap. Dit kan vele vormen aannemen, zoals het scheppen van werkgelegenheid, voorlichting op scholen en zelfs het sponsoren van lokale sportteams. 

8. Aquacultuur geeft vrouwen meer zeggenschap 

Vrouwen zijn vaker werkzaam in de aquacultuur dan in andere vormen van landbouw. Volgens een recent rapport van de Verenigde Naties vervullen vrouwen waarschijnlijk de helft van alle directe en indirecte banen in de aquacultuur. 

9. Het ASC draagt bij aan een wereldwijde duurzame ontwikkeling 

Het werk van het ASC draagt rechtstreeks bij aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Confidental Infomation