Direct naar de content

De uitgangspunten voor een geloofwaardige standaard volgens ISEAL

ISEAL is een organisatie die verbeteringen in certificeringsprogramma’s nastreeft. Hun codes voor goede handelwijzen zijn ontwikkeld in overleg met meer dan 400 belanghebbenden en worden algemeen beschouwd als de kernwaarden en -praktijken voor geloofwaardige en effectieve duurzaamheidsstandaarden.

Het ASC is op dit moment het enige certificeringsprogramma voor aquacultuur dat voldoet aan de ISEAL-codes voor goede praktijken:

  1. De ISEAL Standard-setting Code vereist raadpleging en besluitvorming van meerdere belanghebbenden en zorgt voor duidelijke en controleerbare voorwaarden in de standaard zelf
  2. De ISEAL Assurance Code biedt een duidelijk raamwerk om te beoordelen of aan de standaarden wordt voldaan. 
  3. De ISEAL Impacts Code voorziet in standaarden met een stappenplan om de vooruitgang op het gebied van de duurzaamheidsdoelstellingen te meten en om de praktijken na verloop van tijd te verbeteren.

Meer dan 140 organisaties wereldwijd ondersteunen ISEAL actief, waaronder bedrijven, overheidsinstellingen, ngo’s en consultants. Ze werken samen om certificeringsprogramma’s voor mens en milieu te verbeteren. 

De geloofwaardigheidsprincipes van ISEAL vormen een leidraad voor elk certificeringsprogramma dat ecologische duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid beoordeelt. 

 

Confidental Infomation