Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden !

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Vervoeg je bij het meest erkende certificeringsprogramma & haal je voordeel uit handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten, terwijl ASC-partners de marketingmogelijkheden die gepaard gaan met het ASC-keurmerk ten volste kunnen benutten.

De sociale impact van aquacultuur

Werelwijd werken er maar liefst 20,5 miljoen mensen in de aquacultuursector!

Het is van het grootste belang dat organisaties zoals ASC manieren bieden om het welzijn van mensen die in de visserijsector werken en de gemeenschappen die mogelijk worden beïnvloed door aquacultuuractiviteiten, te beschermen. Ongeacht welk land of bedrijf betrokken is, legt ASC-certificering strikte vereisten op gebaseerd op de kernprincipes van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Deze omvatten:

Als ondersteunend lid van het GLWC Action Network is ASC toegewijd aan afstemming over definities en meting van leefbare lonen en aan de ondersteuning van de productie en het gebruik van hoogwaardige schattingen van leefbare lonen.

Certificering volgens de ASC-standaarden helpt ook om te zorgen voor:

Gezondheid en veiligheid op kwekerijen

Kwekerijen moeten veilige omgevingen bieden en training geven over gezondheid en veiligheid op het werk. Wanneer er een ongeluk gebeurt, moet dit worden geregistreerd en grondig worden onderzocht en moeten er preventieve maatregelen worden genomen. Werkgevers moeten ook bewijzen dat ze verzekerd zijn om 100 procent van de werknemerskosten te dekken wanneer zich een arbeidsgerelateerd ongeval of letsel voordoet.

Eerlijke lonen en contracten

Kwekerijen moeten aantonen dat ze streven naar het betalen van een basisbehoeftenloon, niet alleen voldoen aan het minimumloon. Ze moeten dit doen aan de hand van een transparant mechanisme voor loonbepaling en een arbeidsconflictresolutie. Bovendien moeten contracten transparantie garanderen tussen werkgever en medewerker en mogen ze niet gebruikt worden om voordelen te vermijden of andere rechten te ontkennen.

Gemeenschapsraadpleging

Een kweker moet reageren op zorgen die ontstaan in gemeenschappen die zich dicht bij de kwekerij bevinden en op bezorgdheden die verband houden met de algemene bedrijfsvoering van de kwekerij, inclusief inheemse gemeenschappen.

Eerlijke klachten- en disciplinaire procedures

Bedrijven moeten een duidelijk beleid voor arbeidsconflictresolutie hebben voor het presenteren, behandelen en oplossen van klachten van werknemers op een vertrouwelijke manier. Bovendien mag een gecertificeerde kwekerij nooit bedreigende, vernederende of straffende disciplinaire praktijken gebruiken die een negatieve invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid of waardigheid van medewerkers. Loon- of financiële aftrek als middel voor disciplinaire maatregelen is ook onaanvaardbaar.

Gelijkheid in aquacultuur

De betrokkenheid van vrouwen bij aquacultuur speelt een belangrijke rol in de sector. Hoewel vrouwen een groot percentage van de totale medewerkers vertegenwoordigen, zien ze vaak minder rendement dan mannen voor hun werk.

Vrouwen zijn essentieel voor de aquacultuursector. WorldFish legt uit dat “vrouwen een vitale rol spelen in de visserij en aquacultuur en dit als vissers, viskwekers, verwerkers en handelaren.” De meeste vrouwen werken in post-oogst functies, waaronder 90% van de banen die verband houden met verwerking in ontwikkelingslanden.

Doe mee: Kies voor ASC!

Als consument raak je soms overweldigd; er is veel informatie beschikbaar en het is niet altijd duidelijk wat je nu precies vertrouwen kan. Duurzame en verantwoorde vis en zeevruchten dragen steeds het ASC-keurmerk, ga er dus naar op zoek wanneer u winkelt!

Confidental Infomation